Yapı Kullanma İzni

TORBALI KARMA ve MOBİLYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YAPI KULLANMA İZNİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 

  1. Dilekçe (Yapı Kullanma İzin Belgesi için  firma yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır.)
  2. Projelerde Tadilatlı uygulama varsa Yapı denetim onaylı tadilat projeleri
  3. Yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğine ilişkin yapı denetim kuruluşu raporu   (Başvuru öncesinde OSB Yönetmelik gereği yapı çevresinde yapılacak 5,00 mt genişliğinde ring yolunun kaplaması dahil yapılmış olması gerekmektedir.)
  4. Enerji Kimlik Belgesi
  5. 4 Cepheden Fotoğraflar
  6. Asansör işletme ruhsatı (asansör varsa)
  7. Sığınak Raporu (sığınak varsa)
  8. Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenmiş İlişiksizlik Belgesi
  9. Yapı Kullanma Talep dilekçesi verildikten sonra İdaremizden ön yazı alarak Vergi Dairesine bina tescil harcı yatırılacak Vergi Dairesi’nden bina tescil harcının yatırıldığına dair makbuz İdaremize teslim edilecektir.
  10. Torbalı Organize Sanayi Bölgesi Ruhsat Harcı Ödendi Makbuzu
  11. Sızdırmaz Foseptik yapılması  (Sızdırmazlık tutanağı )