O.S.B Alanının Özellikleri

   • Torbalı İlçesi Kabacakırlı Mevkiinde ve Yeniköy-Ahmetli Köyü karayoluna cephelidir.
   • İlçe Merkezine yaklaşık 6 km, İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na 30 km mesafededir.
   • Eğimi % 5-15 olup doğudan batıya doğru artmaktadır.
   • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.10.1998 tarih ve 44379 sayılı yazısında 3,4 ve 7. Sınıf tarım arazisi olarak belirtilmiştir.
   • Su ihtiyacı Bölgemizce sağlanacaktır.
   • Sit alanı içerisinde değildir.
   • Belediye mücavir alanı sınırları (Büyükşehir Belediyesi) içerisindedir.
   • İlçenin gelişme yönünde değildir.
   • Birinci derece deprem kuşağında yer almaktadır.

Bağlı bulunduğumuz T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca  04.01.2022 tarihinde onaylanmış olan kuruluş protokolü doğrultusunda görev alan Müteşebbis Heyet; ilk etapta Yönetim kurulunca hazırlanmış olan bütçeyi onaylamış ve yönetim kurulu da kuruluş çalışmalarına başlamıştır.

Bölgemizin kuzeyinde bulunan ve mobilya sektörü için yatırım yapacak katılımcılarımıza ayrılmış 62.6 hektarlık alanda bulunan hazine arazilerinin Bölgemize devri konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği İzmir İl Müdürlüğüne 21.03.2022 tarihinde müracaat edilmiş olup, konu Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde onay için takip edilmektedir.