Yapı Ruhsat

EK1 : Yapı Ruhsat Talep Dilekçesi Eki
TORBALI KARMA ve MOBİLYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER
KATILIMCI :
YAPI SAHİBİNE AİT BELGELER
1 Ruhsat Talep Dilekçesi
2 İstihdam Taahhütnamesi (3000 m2 den fazla inşaat alanlarında Sığınak için)
3 ÇED Raporu
YAPI MÜTEAHHİDİ BELGELERİ
1 T.C. Kimlik No
2 Mal Sahibi ve Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşme
3 Müteahhit Yetki Belgesi (YAMBİS kaydı)
4 Ticaret Odası Kaydı
5 Vergi Levhası Fotokopisi
6 Ticaret Sicil Gazetesi
7 İmza Sirküleri ( Noter Onaylı )
8 Müteahhit Taahhütnamesi
ŞANTİYE ŞEFİ BELGELERİ
1 T.C. Kimlik No
2 Şantiye Şefi ve Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşme
3 Şantiye Şefi Taahhütnamesi
4 İkametgah
YAPI DENETİM BELGELERİ
1 Yapıya İlişkin Bilgi Formu ( YİBF )
2 Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (her sayfası kaşe ve imzalı)
3 Yapı Denetim Firmasının Yapı Denetimi Üstlendiğine Dair Taahhütname
4 Yapı Denetim Hizmet Bedelinin ilk taksidinin Torbalı Mal Müdürlüğü’ nün Yapı Denetim Hesabına Yatırıldığına Dair Dekont
5 Yapı Denetim Proje Kontrol Formu ( Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik )
PROJE MÜELLİFLERİ BELGELERİ
1 Büro Tescil Belgesi (var olanları işaretleyin)
Mimari

Statik

Elektrik

Jeoloji

Jeofizik

Geoteknik Sorumluluk

Mekanik

2 Müellif Taahhütnamesi (var olanları işaretleyin)
Mimari

Statik

Elektrik

Jeoloji

Jeofizik

Geoteknik Sorumluluk

Mekanik

PROJELER
1 Yapı Yeri Uygulama ve Kat Krokisi
a Taahhütname
b Rapor ve krokiler
c Yapı yeri Uygulama Sorumluluğu Yapım ve Kontrol Belgesi
d CD (Autocad dxf formatında)
2 Mimari Proje 4 Takım
3 Statik Projesi 3 Takım
4 Statik Hesaplar 3 Takım
5 Sıhhi Tesisat Projesi (Mekanik) 3 Takım
6 Yangın Tesisat Projesi 3 Takım
7 Isı Yalıtım Raporu 3 Takım
8 Yangın Tesisat Raporu 3 Takım
9 Elektrik Projesi (İdarenin çalıştığı Danışman Elektrik Mühendisi Onaylı) Danışman Elektrik Mühendisi Cengiz ELMAS Tel: 0.232.4694440 3 Takım
10 Zemin etüt Raporu 2 Takım
11 Yangın Algılama, Tahliye, Söndürme Projesi (Yangın Önlemleri Tüm Proje Müelliflerinden Mimar Tarafından Toplanıp, Tek Pafta Olarak Hazırlanır) 3 Takım
12 Tüm Projelerin Dijital Ortamda usb bellek içerisinde (çizimlerin dwg formatında, zemin etüt belgelerinin ise PDF formatında) Teslim Edilmesi