İmar İnşaat

ADA VE PARSELLER 

            Sanayi parsellerinin büyüklüğü, arazinin fiziksel yapısı el verdiği miktarda talepler doğrultusunda oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak OSB sınırı ve arazinin geometrik yapısı talep listesindeki net alanları karşılayacak büyüklükte sanayi parsellerinin oluşturulmasını kısmen mümkün kılmamıştır. Bu nedenle talep listesinde belirtilen parsel alanlarına yakın parseller üretilmiştir

Planda talep edilen parsellerin dışında ileride oluşabilecek taleplere yönelik rezerv parseller de oluşturulmuştur. Buna göre oluşan sanayi parsel sayıları ve toplam alanı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 1:Parsel Bilgileri

SANAYİ PARSELİ

BÜYÜKLÜĞÜ

Sanayi Parsel Sayısı Sanayi Alanı (Hektar)
A(3000-5000) 21
(5001-7000) 5
(7001-10000) 6
(10001-20000) 8
E(20001-30000) 1
TOPLAM 41 34.7730