Elektrik

Bölgemizin enerji ihtiyacı projelendirme aşamasında 17 MVA olarak tespit edilmiş, Bölgemiz içerisinde elektrik alt yapı imalatları tamamlanmıştır.

BÖLGEMİZ ELEKTRİK ALT YAPI ÇALIŞMALARI

1- 7 adet dağıtım merkezi kurulmuştur.

2- 7 adet dağıtım merkezinden parsellere Ø110 üçer adet HDPE Koruge boru döşenmiştir.

3- Kablo çekilmesini kolaylaştırmak için ana hatlar üzerine 40 mt ara ile elektrik Beton rogar yapılmıştır.

4- Her parsele elektrik bağlantısı için parsel bacası yapılmıştır.

5- İlk etapta kurulacak fabrikalarımız için Gediz Elektrikle enerji anlaşması yapılarak, dağıtım nerkezlerimize elektrik verilmiştir.

6- 2015 Ocak ayında yapılan ihale ile 17 MVA enerji temini sağlayacağımız 12 km lik enerji nakil hattımız Mayıs 2022 tarihinde tamamlanmıştır..

 

ÜYELERİMİZE ENERJİ VERİLMESİ

1- Elektrik isteyen üyelerimizin öncelikle Müdürlüğümüze enerji müsaadesi talebinde bulunması gereklidir.

2- Enerji Müsaadesi alan üyelerimiz projelerini hazırlatıp, Müdürlüğümüze sunacaktır.

3- Proje onayına müteakip,tesislerini kuracaklardır.

4- Üyelerimiz ile Sözleşme ve bağlantı anlaşması imzalanacaktır.

5- Geçici kabul yapılarak enerji verileceltir.