Çalışma Ruhsatı

İZMİR TORBALI KARMA ve MOBİLYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İŞLETME RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

(İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI)

 

  1. Dilekçe
  2. Başvuru ve Beyan Formu
  3. Kapasite Raporu
  4. Sanayi sicil belgesi ( ön sicil belgesi )
  5. Yangın ve Patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Raporu (İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından alınacak)
  6. Güncel Motor gücü beyanı (Firmanın üretime esas elektrik enerjisi ile çalışan tüm ekipmanlarının isim-güç listesi yapılarak kW veya BG cinsinden toplam motor gücü firma imzalı olarak bildirilecek)
  7. Makine Yerleşim Planı (Vaziyet planına işlenmiş olarak en az A3 boyutunda kağıda hazırlanıp tarihli ve imzalı olacaktır)
  8. Güncel İmza Sirküleri
  9. Oda Sicil Kayıt Sureti
  10. Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve Diploması (1. Sınıf GSM’ ler için)(noter onaylı )
  11. Kiracı ise Kontratı
  12. Vergi Levhası
  13. Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ana sözleşmesi ve değişiklikleri)
  14. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği alınması gereken önlem ve belgeler (İş güvenliği uzmanı ve hekim sözleşmeleri)
  15. Çevre İzni (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak)
  16. ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir kararı veya ÇED kapsam dışı yazısı ve proje tanıtım dosyası CD si (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak)(Yapı Ruhsatı için alınan ÇED raporunda gösterilen Firma veya yapılan iş değişirse alınacak)
  17. Çevre Bilgi Sistemine Kayıtlı olduğuna dair Yazı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak)
  18. İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki depolara ait projeler ve teknik detaylar (depo hacmi ve kullanılacak yakıt türü belirtilmelidir.)
  19. İş akım şeması ve açıklama raporu (kullanılan, depolanan, satılan kimyasalların listesi ilave edilmelidir)
  20. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsat harcı (OSB Banka hesabına)